meson.digital@gmail.com +48 535 756 665

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem serwisu jest firma:
  Meson Digital
  Angelika Marek
  Michałowice 72a
  49-314 Pisarzowice
  NIP 747 - 171 - 78 - 53
 2. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Zleceniodawca jest zobowiązany do zapewnienia, że przysługują mu prawa na dobrach niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, na znakach towarowych lub wzorach zdobniczych, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa itp.) do posługiwania się użytymi w zleconych do prezentacji reklamach – informacjami, danymi, utworami bądź ich fragmentami, wizerunkami, znakami towarowymi lub wzorami zdobniczymi czy innymi elementami, stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem Zleceniodawcy, że powyższy obowiązek jest spełniony.

Zamówienia

 1. Zamówienia przyjmowane są osobiście w formie pisemnej oraz drogą elektroniczną i są przekazywane do realizacji po zatwierdzeniu pisemnym lub mailowym przez Zamawiającego.
 2. Składający zamówienie zobowiązuje się do uregulowania wszystkich kosztów związanych z jego realizacją.
 3. Po przyjęciu plików do druku lub akceptacji projektu zmiany w projektach nie są możliwe.
 4. Po przekazaniu plików do druku zlecenie uznane jest jako wykonane i nie ma możliwości jego anulowania.
 5. Czas realizacji zamówienia liczony jest indywidualnie dla każdego produktu.
 6. Termin realizacji liczony jest od momentu potwierdzenia przyjęcia prawidłowo przygotowanych plików do druku.
 7. W przypadku realizacji wraz z projektem, prawa autorskie oraz pliki źródłowe pozostają własnością drukarni. Istnieje możliwość ich otrzymania przez zamawiającego, lecz wiąże się to z dodatkową opłatą (przekazanie praw majątkowych). Jej wysokość zależy od stopnia skomplikowania projektu oraz formatu zamówienia.
 8. Zamówiony towar można odebrać osobiście w siebie firmy lub przesyłką kurierską, dostarczoną po potwierdzeniu, na wskazany przez Państwa adres.
 9. Nie odpowiadamy za błędy w projektach po akceptacji pliku do druku.
 10. Nie odpowiadamy za błędy stylistyczne, ortograficzne, merytoryczne, interpunkcyjne w tekstach umieszczonych w projektach.
 11. Każdy plik przekazywany jest do druku po weryfikacji technicznej.
 12. Po przekazaniu pliku do druku nie przysługuje prawo odstąpienia od zamówienia.
 13. Zaakceptowanie odrzuconego projektu powoduje zgodę na druk z pliku graficznego łącznie z jego błędami, i przekazanie zlecenia do druku. Zlecenia takie nie podlegają reklamacji, nie można ich także anulować.
 14. Drukarnia meson digital zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.

Reklamacje

 1. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone kurierowi w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem kuriera firmy spedycyjnej dostarczającej przesyłkę i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie.
 3. Reklamacje należy składać drogą mailową na adres biuro@meson.pl lub bezpośrednio w siedzibie firmy.
 4. Do zgłoszenia reklamacji należy dołączyć zdjęcia wadliwego produktu.
 5. Wadliwy produkt należy zwrócić do siedziby firmy.
 6. Meson digital nie ponosi odpowiedzialności za wady w druku wynikające z błędnego przygotowania treści przez klienta.
 7. Meson digital nie ponosi odpowiedzialności za wady w druku, zaakceptowane przez Zamawiającego na etapie projektowania.
 8. Zleceniobiorca nie bierze żadnej odpowiedzialności za oczekiwane przez zlecającego odwzorowania kolorów w drukowanej pracy.
 9. Reklamacja nie uwzględnia plików przygotowanych niezgodnie ze specyfikacją.